Souhrn

Tabulka všech úrovní Painkillera srovnávající počty nepřátel, léčení a odhadovaný herní čas. V případě léčení čísla v závorce uvádění běžné léčení a léčení v tajných oblastech. Odhadovaný čas počítá s nalezením všech tajných oblastí, tedy za předpokladu, že přesně víte, kde je hledat.

Tabulka PK

Jak je z tabulky patrné, nejdelší úrovní jsou Doky a najvíce nepřátel byste zase nalezli v Opuštěné továrně. Naopak nejméně monster má Blázinec. Nejvíce léčiva nabízí Palác a jedinou běžnou úrovní bez léčení je Les. Zajímavé je, že všechny kapitoly mají délku zhruba dvě hodiny, ale počty nepřátel se různí v rozmezí čtyř stovek, což vůbec není málo.

Celkem Painkiller zabere zhruba deset hodin čistého herního času. V dnešní době je to na FPS střílečku hodně, ale tehdy to byl standart.