Souhrn

Tabulka všech úrovní Recurring Evil srovnávající počty nepřátel, léčení a odhadovaný herní čas. V případě léčení čísla v závorce uvádění běžné léčení a léčení v tajných oblastech. Odhadovaný čas počítá s nalezením všech tajných oblastí, tedy za předpokladu, že přesně víte, kde je hledat.

Tabulka RE

Recurring Evil je s přehledem nejkratší díl Painkillera. Přitom počet monster zhruba odpovídá všem větším dílům jako PK, či Overdose. Celková herní doba je však žalostná a počet úrovní, tedy počet různých prostředí, taktéž.