Boss

NECROGIANT

Necrogiant

Finální boss první kapitoly je zřejmě největší nepřítel v celé hře. Místo nohou má bodce a je ověšen řetězy. Děsivě vyhlížející monstrum má celou sadu smrtících útoků…
1. Jednoduše vás udeří, což vás odrazí dozadu
2. Bouchne pěstí do země, odkud vyleze skupina kostlivců.
3. Umí nechat ze země vyjet ostré bodce. Těch je vždy pět a jdou snadno poznat podle prstů, které Necrogiant natahuje (když natáhne prst, okamžitě se ze země pod vámi vysune jeden bodec).
Když je netvor zbaven řetězů, přichází druhá fáze boje a on dokáže mnohem horší věci, přičemž ztratí možnost vyvolávat kostlivce.
4. Z úst se mu vypustí malé tornádo, které vás nejenom zamotá, ale také vyhodí do velké výšky, což vyvrcholí bolestivým pádem na zem
5. Poslední útok je vyplivnutí ohnivých kamenů, které po pár sekundách dopadnou na místo, kde stojíte.

Aréna: Přibližně kruhová, obehnaná vysokou zdí. Všude jsou hroby, kterým je třeba se vyhýbat. Zaseknutí o ně může být velmi nepříjemné. Po celé oblasti je několik altánků – čtvercové otevřené stavby kryté stříškou. Altánky jsou jediná místa, kde vám nehrozí zachycení tornádem. Uprostřed hřbitova je velká hrobka, kde je spousta nábojů včetně krabic smíšené munice. Také tu najdete žlutou duši zdraví – 25. Další léčení je v některých altáncích.

Popis boje:
A – Bez karet
– Přímo před vámi se v jednom altánku skrývá bronzové brnění. Až ho seberete, obcházejte podél zdi a berte si dostatek nábojů. Zároveň si udržujte od Necrogianta dostatečnou vzdálenost, aby na něj mohly dopadat kůly. Dávejte pozor na jeho údery do země při kterých vyskakují kostlivci s palcátem. Ty se snažte ignorovat, neboť budou přicházet pořád noví. Případně jim můžete pod nohy hodit granát. Před Necrogiantovým úderem uskakujte dozadu a pokud Necrogiant začne ‚počítat‘ bodce, neustále měňte směr běhu. Pamatujte si, že bodců, které při této akci vypouští, je vždy pět. Uprostřed, kolem jedné hrobky, se nachází spousta munice a hlavně jedno léčení, když tedy budete potřebovat vyléčit, můžete sem zajít. Střílejte do Necrogianta kolíkovačem, lovcem duší, případně brokovnicí, to když se přiblíží.
Jakmile bude mít jen polovinu zdraví, začne ze sebe strhávat řetězy. Nechte ho být (i když je to teď snadný cíl) a najděte si nějaký altánek ve kterém se ukryjte. Rychle pobijte všechny kostlivce nebo vás v altánku utlučou. Když si Necrogiant strhne všechny řetězy už nebude vyvolávat kostlivce, ale začne vypouštět tornádo. Zůstaňte za každou cenu v altánku, protože pokud vylezete, tornádo vás chytí a ztratíte spoustu zdraví (a taky orientaci). Vždy když tornádo ustane, Necrogiant vyplivne do vzduchu kameny, které za chvíli spadnou na místo, kde jste stáli, když je vyplivnul. Po skončení tormáda ihned vyběhněte a pospíchejte k dalšímu altánku. V běhu se snažte netvora několikrát trefit. Nyní bude pravděpodobně následovat další tornádo, ale je možné že Necrogiant začne vypouštět bodce. V tu chvíli rychle opusťte altánek a kličkujte k jinému. Důležité je nezmatkovat a je-li to možné, připravovat si další úkryt (altánek) už dopředu. Je nutné stále sledovat netvorovo počínání, abyste na něj mohli zavčasu reagovat. Postupujte tímto způsobem a snižujte Necrogiantovi zdraví jak jen to jde. Pokud je potřeba se vyléčit, musíte být velmi rychlí, aby vás nezastihlo tornádo. V případě, že se vám začne zdraví povážlivě zmenšovat, zvažte, jestli nebude lepší vše vsadit na jednu kartu – vyběhnout přímo k Necrogiantovi a pálit do něj co to jen jde. Tuhle metodu můžete klidně využít i v situaci, kdy má Necrogiant tak málo zdraví, že vás už nestihne zabít.

B – S kartami a na čas – Pokud vezmeme v potaz jen karty, které máte odemčené z této kapitoly, vyplatí se Odolnost, Spěch a hlavně Vitalita. Na začátku vezměte brnění, vytaste brokovnici a utíkejte k Necrogiantovi. Kružte kolem něj a střílejte ho. Až vám začnou docházet náboje, zaběhněte pro ně do středu arény k hrobce a vezměte si i léčení.
Jakmile si začne Necrogiant strhávat řetězy, palte do něj co to jde a snažte se vyhýbat kostlivcům. Když začne být Necrogiant opět nebezpečný, zapněte karty a perte to do něj dál. Nemáte čas na to se schovávat před tornádem a tak musíte netvora udolat pokud možno dříve, než tornádo vypustí. Pokud to nestihnete, pomůže vám karta Odolnost, která alespoň omezí utrpěná zranění. Nemělo by být zase tak těžké Necrogianta udolat i do 1:30.


 

ALASTOR

AlastorVelký okřídlený démon. Taková klasická vize démona z pekla.
1. Může šlehat plameny a to buď za letu, nebo na zemi.
2. Na zemi se může napřáhnout, skočit a udeřit do vás pěstmi.
3. Dokáže se regenerovat, ale to vždy za určitých podmínek.

Aréna: První fáze boje se odehrává na vršku věže. Ta je kruhová a na okraji nemá příliš velké hrazení, takže hrozí pád. Druhá fáze se odehrává již o úroveň niž. Vzhledem ke zničenému stropu zde je mnoho kamenů, které vám mohou blokovat cestu. Hrazení už je mnohem lepší ale kameny, které ho tvoří je možné snadno odstřelit. Stále tedy hrozí nebezpečí pádu. Třetí fáze se odehrává o další úroveň níž. Kromě napadaných kamenů ze stropu jsou zde i nové kameny z předešlého patra. Pohyb je tedy ještě obtížnější a hrazení kolem věže je stále z odstřelitelných kamenů. Teprve čtvrtá fáze je již v přízemí věže, které je z hlediska prostředí bezpečné. Nejsou zde trosky a jsou zde vysoké zdi, takže není možné nikam spadnout. Uprostřed je kruhový sál se sochami, ve kterém je mnoho průchodů do kruhové chodby, která vede podél sálu. Zde je velká spousta beden se smíšenou municí a také několik brnění a léčení. Právě brnění i léčení je v úrovni poměrně hodně, nicméně Alastor způsobuje masivní zranění, tudíž se nedá říct, že by léčiva bylo nějak přehnaně moc.

Popis boje:
A – Bez karet
– Začínáte na vrchu věže. Na tu padají malé meteority, před kterými se snažte uhýbat. Alastor létá kolem věže a buď přeletí nad vámi a pokusí se vás upálit nebo vylétne přes okraj věže a rovněž začne šlehat plameny. Snažte se tedy zdržovat co nejvíce uprostřed věže. Je zde také brnění a spousta nábojů do kulometu, takže nejdříve tyto věci seberte a potom začněte kulometem pražit do Alastora. Zjistíte že moc nevydrží a za chvíli bude po něm. Jakmile ho udoláte, rychle běžte blíže k okraji (ne však úplně na okraj), protože Alastor za chvíli spadne doprostřed podlahy a prolomí ji.
Spadnete oba o úroveň niž a Alastor se zregeneruje (pád vás určitě trochu zraní). Alastor už nemůže létat, ale stále dokáže plivat plameny, ze kterých se musíte rychle dostat pokud vás zasáhnou. Také se může napřáhnout a skočit po vás – v tomto případě se snažte uskočit, aby vás nepraštil. Nebude to ale snadné protože na tomto patře je mnoho kusů zdiva z vrchního patra. Vlastně se to podobá aréně v Ruinách, jen je vše na menším prostoru. Na tomto patře je brnění a velká duše (100 zdraví). Tyto věci rychle vyhledejte a poté se pusťte naplno do Alastora. Nejlepší bude brokovnice (kulomet si šetřete). Rakety kvůli troskám rozhodně nevyužívejte (hrozí sebevražda). Tentokrát nebude tak snadné netvora porazit, protože vydrží mnohem víc a také je prostor k možnému manévrování dost omezen troskami. Až ho přemůžete, půjde do středu a rozbije podlahu.
Na dalším patře není ani léčení, takže šetřete zdraví jak to jde. Alastor se znovu zregeneruje a můžete pokračovat v boji. Opět tu je hromada trosek, ale v ničem zásadním se toto patro neliší od předchozího (nezapomeňte šetřit kulomet). Znovu Alastora poražte a on znovu rozbije podlahu.
Nyní budete padat až do přízemí věže. Jakmile budete dole, běžte do průchodu který vede do kruhové chodby podél hlavní místnosti. Alastor za vámi nemůže, ale bude do průchodů šlehat plameny a pokud vyjdete za ním, bude vás chtít opět praštit. V chodbě je hodně léčení (asi čtyři) a hlavně zlaté brnění. Také jsou tu bedny se smíšenou municí. Až se trochu vyzbrojíte všimněte si v hlavním sále soch, které budou později důležité. Začněte zabíjet Alastora a vyhýbejte se jeho ohni a ohnivým koulím, které na vás občas vyšle. Pro jeho likvidaci využijte hlavně raketomet a elektřinou nabité kotouče z hvězdicometu (výstřel sice vyžaduje sebrání mnoha munice, ale vyplatí se). Jakmile netvora porazíte, půjde doprostřed sálu a ze soch do něj začne proudit paprsek, který ho vyléčí. V tu chvíli vytáhněte kulomet a rozstřílejte co nejvíce soch, dokud z nich proudí tyto paprsky, protože potom už zničit nepůjdou. Pokud budete rychlí zbydou tam asi tři sochy. Alastor se už tedy nebude moct plně vyléčit. Znovu do něj začněte pálit, dokud ho neporazíte a on se nepůjde znovu doléčit. Doničte všechny zbylé sochy. Jste-li pomalejší bude nutné akci párkrát opakovat, dokud nezničíte všechny sochy. Alastor teď bude mít už jen trochu zdraví co se mu stihlo doplnit. Střílejte do něj dál, dokud konečně nepadne.

B – S kartami a na čas – Jednoznačně využijte karty Dvojitý spěch a Odolnost. Jako stříbrné karty vezměte Vitalitu. Postupejte dle návodu výše, jen s tím rozdílem, že se vše snažte maximálně urychlit. Jakmile budete v poslední fázi boje a Alastor se půjde léčit, pužijte karty. Díky zpomalení času snadno zničíte všechny sochy už napoprvé a poté stačí Alastora dorazit. Když to půjde dobře, stihnete vše asi za dvě a půl minuty.


 

SWAMP THING

Swamp Thing

Velký mohutný a průhledný netvor. Je takřka v tekutém stavu takže mu nic neubližuje. Má jen pár útoků.
1. Vůbec nejnebezpečnější útok je vyvolání vodního hada (časem dokáže vyvolat i dva najednou). Ten vyleze z bažiny a praští vás, načež se stáhne pod vodu.
2. Vystřelí energetickou střelu, která je rychlá a hodně zraňuje
3. Vypustí proti vám velkou bublinu, kterou naštěstí jde rozstřelit

Aréna: Malý placatý ostrůvek uprostřed smrtící bažiny. Pohybovat se v bažině je opravdu nebezpečné – pobyt v ní ubírá zdraví. V bažině je ovšem mnoho beden smíšené munice, takže pokud je třeba ji vzít, nevyhnete se zranění. Vedle ostrůvku je ještě jeden mnohem menší, na kterém je několik dalších beden munice. Špatné je, že v celé úrovni není jediné léčení a tak je nezbytné vystačit si se základní hodnotou zdraví.

Popis boje:
A – Bez karet
– Nejprve sežeňte na menším ostrůvku náboje do brokovnice. Jsou tu i hvězdice, ale ty mají krátký dostřel a nevyplatí se. Sledujte pořád Swampa a dávejte pozor, jestli proti vám nevystřelí velkou bublinu. Pokud ano, rychle ji sestřelte. Také může strčít ruku do bažiny a někde jinde z bažiny vyleze had, který se vás pokusí zamáčknout. Rychle musíte uskočit, jinak to schytáte. Snažte se šetřit zdraví, protože zde není žádné brnění a ani léčení. Všimněte si na hladině bublinek, které čas od času vyskočí. Jakmile bude Swamp poblíž, sestřelte bublinu a následný výbuch netvora zraní. Takto to opakujte dokud Swamp nezmění barvu na šedivou. Nyní je už v pevném skupenství a můžete mu ublížit běžnou zbraní. Moc toho ale nestihnete, neboť se po chvilce opět rozpustí (zprůhlední se).
Teď už může Swamp přivolat dva hady, před kterými je mnohem těžší uhnout. Poslední jeho útok je jakýsí světelný výboj, který po vás mrští. Vždy, když se napřahuje poznáte, že se ho chystá hodit. Na hladině se nyní povaluje několik větších bublin – všechny rozstřelte a vyšlehne z nich plamen. Potom začnou z bažiny létat velké bubliny a jakmile bude nějaká z nich prolétat kolem Swampa rozstřelte ji, aby ho výbuch poranil. Pokud se to podaří, netvor se opět zhmotní a začne zhasínat plameny. Je teď naprosto neškodný dokud všechny plameny nezhasne. Můžete ho tedy vážně poranit, ale jakmile zhasne plameny, bude opět průhledný a opět bude útočit. Znovu se na hladině objeví bubliny a vy musíte opakovat postup s jejich zničením. Takto to stále opakujte, dokud Swampa nezabijete.

B – S kartami a na čas – Z třetí kapitoly máte Železnou vůli a Časový bonus. Tahle kombinace bude stačit. Ze stříbrných klasicky Vitalitu. Po startu vemte náboje do brokovnice a dodržujte postup napsaný výše s tím, že v momentě, kdy se Swamp poprvé zhmotní (po dostatečném zranění bublinami) zapněte karty a rozstřílíte ho. Pravděpodobně ho nestihnete zabít, nicméně Swamp bude hodně poraněný a jakmile se zhmotní podruhé a začne hasit požáry, snadno ho dorazíte. Čtyři minuty na jeho zabití jsou až až. Když víte, co dělat, není těžké ho sundat i do dvou minut.


 

CHMURNÝ ŽNEC

Temný žnecZbrusu nový boss, který v původním PK vůbec nevystupoval. Velká smrtka s dvojicí kos na zádech. Žnec je nebezpečný protivník, který sice nevydrží nijak extrémně mnoho zásahů, ale umí se léčit. Stejně jako lze sbírat duše Lovcem duší, i sám Žnec duše sbírá a léčí se.
1. Zblízka může udeřit kosou
2. Na dálku vrhá zelené střely

Popis boje:
A: Bez karet
– Nejprve naberte několik nábojů, velkou zelenočervenou duši a brnění opodál. Je třeba si držet od Žence odstup, ale zároveň jej mít na dostřel. Palte do Žence kotoučemi a hlavně mějte vysoké procentu zásahů. Munice v okolí není mnoho a je třeba s ní šetřit. V momentě, kdy Žnec částečně zezelená, je nesmrtelný a tehdy je zbytečné do něj pálit. Žnec se po nějaké době stane opět smrtelným, nicméně metoda vyčkávání není moc vhodná. Aby totiž byl Žnec opět smrtelný bude sbírat duše po nepřátelích, jež se na vás neustále valí a vy je zabijete. Tyto nepřátele střílejte, to ano, ale pokaždé když nějaké zabijete, snažte se Lovcem duší pochytat jejich duše. Právě sběr duší řadových nepřátel je klíčem k tomu Žence pohodlně porazit. Můžete to zkusit i obtížnějším způsobem, tedy že necháte duše Žencovi a pokusíte se ho udolat navzdory tomu, že se léčí a že munice je málo. Pohodlnější varianta vyžaduje sesbírat tolik duší, abyste měli připravené posednutí a to vypalte na Žence! Dejte si záležet, aby šlo o zásah. Pokud se zadaří, Žnec nahle strne, zastaví se a nějakou dobu je velmi zranitelný. Tehdy do něj palte jak jen to jde. Nestihnete ho hned zabít, ale můžete postup opakovat. Nasbírat munici a léčení, zabít pár nepřátel, pochytat jejich duše, posednou Žence a znovu se do něj naplno pustit. A mezitím jej můžete střílet v normálním stavu, jen se ujistěte, že je zranitelný. Nakonec ho udoláte.

B: S kartami
– Rozhodně se vyplatí zvolit Obratnost a Trojité zpomalení času. Pokud se obáváte zranění, sáhněte ještě po Železnů vůli, jinak raději vemte Dvojitý časový bonus. Ze stříbrných klasicky Vitalitu a hlavně – Naplnění. Jinak postup je víceméně stejný, jen karty použijte až tehdy kdy poprvé posednete Žence.

Příspěvek byl publikován v rubrice PHD - Boss a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář